Leerders het die keuse tussen Wiskunde en Wiskunde Geletterheid. Die vakke moet op dieselfde vlak gesien word. Wiskunde Geletterheid moenie gesien word as ʼn “swakker” standaard van Wiskunde nie. Die belangrikheid van die keuse kan nie genoeg benadruk word nie. Indien die verkeerde keuse gemmaak word, kan dit selfs veroorsaak dat ʼn leerder vrystelling tot universiteit  nie kry nie. Leerders kan wel toelating tot universiteit studies kry met Wiskunde Geletterheid.

Wiskunde Geletterheid bied die wonderlike geleentheid om binne die raamwerk van die Wiskundige Wetenskap kreatiewe denke en benutting en ontwikkeling van eie logika te bemeester.  Die leerder word deurlopend gestimuleer met onbekendhede en die geleentheid gebied om sy eie unieke denkpatrone aan te wend in verskillende probleem oplossings tegnieke.

Hoe word Wiskunde Geletterheid as vak benader?

Die leerder moet probleme met waagmoed benader en die ouer moet die leerder toelaat om te sukkel. Deur self oplossings te vind sal die voordeel van bemeestering ondervind word en selfbeeld sal bevorder word.

Inoefening van voorbeelde en toepassings tegnieke is uiters belangrik en tuiswerk en oefening is van kardinale belang. Enkele velde wat gedek word in Wiskunde Geletterheid sluit in inkomste belasting berekeninge, boukoste en leningsrekening, rente berekeninge, bepaling van opbrengs van polisse en nog vele meer.

Watter beroepe kan gekies word?

Daar is ʼn wye verskeidenheid van beroepe wat gekies kan word.

  • Kantoorbestuur
  • Advokaat
  • Prokureur
  • Bibliotekaris
  • Berader
  • Binneshuise ontwerper
  • Bouer
  • Dosent
  • Fiksheidsopvoedkundige en nog vele meer.