Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en aantekeninge om die verband tussen  numeriese, geometriese en grafiese verhoudinge te beskryf.  Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat die waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone en kwantitatiewe verhoudings in fisiese en sosiale verskynsels behels, asook tussen wiskundige voorwerpe self.

Dit help ontwikkel logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing, wat sal bydra tot die verbetering van besluitneming.

Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld (fisiese, maatskaplike en ekonomiese) rondom ons te verstaan. Belangrikste van alles, om ons te leer om kreatief te dink.

Spesifieke doelstellings van Wiskunde
Om vlotheid in berekeninge te ontwikkel sonder om op die gebruik van sakrekenaars staat te maak.
Werklikheidsgetroue probleme te kan oplos.
Kontekstuele probleme moet, waar moontlik,  kwessies wat verband hou met gesondheid, sosiale, ekonomiese, kulturele, wetenskaplike, politieke en omgewingsake insluit.
Die geleentheid te skep by leerders om metodies te wees, om te kan veralgemeen en om veronderstellings te kan maak.
Om in staat wees om getallestelsels te verstaan en daarmee te kan werk.
Om toeganklikheid van Wiskundige inhoud aan alle leerders te bevorder.
Om probleme op te los en kognitiewe vaardighede te ontwikkel.

Die belangrikste onderwerpe in die Wiskunde

  • Funksies
  • Getalpatrone, rye, reekse
  • Finansies, groei en verval
  • Algebra
  • Waarskynlikheid
  • Analitiese Meetkunde
  • Trigonometrie

Statistiek