DIE VERENIGING VAN REGSLUI VIR AFRIKAANS IS ʼN BEROEPSVERENIGING EN ’N HELPMEKAARFORUM VIR REGSLUI WAT IN AFRIKAANS PRAKTISEER EN STUDEER

Doelwitte:

Ons staan vir die bevordering van Afrikaans in die regspraktyk en akademie. Hoe doen ons dit?

• Ons het ʼn studiefonds waartoe al ons lede bydra om studente wat regte in Afrikaans wil studeer, met rentevrye studielenings by te staan.  Ons bewillig jaarliks fondse en ʼn gedeelte van elke lid se jaarlikse lidmaatskapgeld word ook in die studiefonds gestort.
• Terwyl studente studeer, neem ons lede hulle graag in vir vakansiewerk en ná voltooiing van hul studies help ons ook met plasings vir klerkskappe.  Ons bied jaarliks ʼn oriënteringskursus vir klerke (lede en nie-lede) aan om hulle touwys te maak.
• Ons beklemtoon ook die waarde van mentorskap. Ons is ʼn forum waarbinne kollegas van oor die land by mekaar kan raad kry.  Veral afgetrede regters, advokate, prokureurs en akademici kan hier ʼn belangrike rol speel.
• Ons is ʼn spreekbuis vir die beroep en ʼn hulpbron vir die media ten opsigte van regsgebeure. Ons lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor prominente sake.
• Ons raak betrokke wanneer Afrikaans as hoftaal bedreig word.
• Ons laat tersaaklike wetgewing professioneel in Afrikaans vertaal en stel dit gratis op die webtuiste beskikbaar.
• Ons bied talle tersaaklike seminaargeleenthede teen bekostigbare pryse in Afrikaans aan. Enigiemand kan die seminare bywoon. VRA-lede kry afslag.
• Die VRA publiseer ʼn gereelde nuusbrief waarin, onder meer, aktuele regspraak bespreek word.

VRA-lidmaatskapfooie vir 2016 beloop R550 vir alle praktiserende regslui, terwyl studente en kandidaatprokureurs daarvan vrygestel is.
Hulle moet egter formeel aangesluit wees om by goedkoper seminaargeleenthede te baat. Lidmaatskapfooie verhoog jaarliks in Januarie.
Lede het die keuse om hul lidmaatskap maandeliks (teen ’n minimum van R50 per maand) of jaarliks (R550 per jaar in Julie betaalbaar) te betaal.

Vir meer inligting, volg die skakel: http: VRA