V.A.W.

Visie

Om Afrikaanssprekende wiskunde-onderwysers te ondersteun deur middel van opleiding in die nuutste onderrigmetodes en tegnologie.

Missie

Wiskunde-onderwysers moet voel dat hul  gewaardeer,  ondersteun en bemagtig word deur die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers.

Die V.A.W. wil die voorloper in Suid-Afrika wees van wiskunde-onderwys, – onderrigmetodes en tegnologie wat wêreldwyd in die klaskamer toegepas word.

Die V.A.W. wil elke wiskunde-onderwyser se professionele liggaam en spreekbuis wees ten opsigte van kurrikulum inhoude asook  die regte waarop  wiskunde-onderwysers in Suid-Afrika kan aanspraak maak.

Grondbeginsels van die V.A.W.

Afrikaanse wiskunde-onderwysers is van wêreldgehalte. Statistiese ontledings uit wêreld erkende gestandaardiseerde toetse soos TIMMS bewys hierdie feit.

Afrikaanse skole bied goeie akademiese standaarde vir leerlinge. Wiskunde-eksamens wat tydens Junie en November eksamens geskryf word gee ’n goeie aanduiding van ’n leerling se wiskundige-vermoë.

Laerskool-onderwysers ontspoor nie noodwendig leerlinge nie. Die abstraktheid van Algebra en Heelgetalle in die seniorfase is wêreldwyd moeilik vir leerlinge. Daar moet ’n hibernering by leerlinge plaasvind en genoeg tyd en aandag moet aan hierdie konsepte spandeer word.

Breuke is wêreldwyd ’n kwessie, onafhanklik van die onderwyser se aanbiedingsmetodes of kennis van breuke. In baie lande kry leerlinge nooit die konseptuele kennis van breuke onder die knie nie.

Nie almal is goed met wiskunde nie.

Tegnologie is belangrik, maar dit sal nie die onderwyser in die klas vervang nie. Goeie onderwysers lewer goeie resultate afgesien van die tegnologie wat hulle gebruik.

Vir meer inligting oor V.A.W gaan na http://www.skoolwiskunde.co.za