Afrikaans
Die slaagsyfer vir Afrikaans as eerste taal is 40% en nie 30% soos by ander aangewese keusevakke nie. Vir sommige graadstudies vereis sekere fakulteite van universiteite dat tale met ʼn miunimum van 50% geslaag moet word. Afrikaans moet aan die einde van elke jaar geslaag word om die spesifieke graad te kan slaag. Die waarde van prestasie word al belangriker.

Hoe word Afrikaans as vak benader?

Afrikaans moet geleer word. Die feit dat Afrikaans dalk ʼn moedertaal is, is nie genoeg om op instink die vak te slaag nie. Afrikaans moet intensief geleer word. Dit kan die verskil tussen ʼn goeie gemiddeld en slefs slaag of druip maak.

Taalleer is ʼn afdeling waar leer prestasie kan waarborg. Dit bevat algemene feite maar die toepassing van hierdie feite word geassesseer. Oefening, soos in wiskunde, is die wagwoord tot sukses. Vir die skryf van skryfstukke soos byvoorbeeld opstel, brief, gedigte en e-pos is daar sekere formate wat aangeleer moet word. Die formate en noodsaaklike kenmerke van hierdie stukke moet aangeleer word. Daar word elke jaar drie letterkundige genres hanteer. Dit verskil elke jaar en word gekies uit Poësie, kortverhale, romans, dramas en filmstudie. Luister en praat ontvang baie aandag. Die kennis en liefde vir Afrikaans dra by tot die vorming van ʼn beskaafde, stylvolle en afgeronde individu.

Watter beroepe kan gekies word?

Afrikaans is noodsaaklik in enige studie rigting aangesien dit een van die 11 amptelike landstale is. Die volgende rigtings is maar ʼn paar voorbeelde:
• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
• Geesteswetenskappe
• Ingenieurswese
• Natuur en Landbou
• Regsgeleerdheid
• Opvoedkunde en Teologie.

Engels
Engels is ʼn wêreld taal en dit word al hoe meer noodsaaklik vir leerders om die vak en taal met onderskeiding te bemeester.

Engels word op alle gebiede van die lewe al belangriker. Dit word gebruik in die ontwikkeling van tegnologie, in onderwys en in besighede.

Net soos Afrikaans moet Engels geleer en geoefen word. Die feit dat dit dalk nie die leerder se moedertaal is nie, maak dit nog meer noodsaklik om die verskillende genres en formate te oefen en te kan toepas