sol-tech-nuwe-logo

Wie is Sol-Tech?

Sol-Tech is die voorkeur instelling vir ambagsopleiding in Suid-Afrika. Ons is die grootste Afrikaanse privaat beroepsopleidingskollege in Suid-Afrika en waarskynlik die enigste wat op Christelike waardes bou en alle opleiding in Afrikaans doen. Sol-Tech bied ambagsopleiding aan en een van die volgende vakrigtings kan geneem word: Elektrisiën, Meulmaker, Dieselwerktuigkundige, Passer-en-draaier, Sweiser, Trekkerwerktuigkundige en laastens, Gereedskapmaker. Studente kan ook onder andere bykomende PLC- en CNC- kursusse saam met hul opleiding aanpak.

Ervare personeel van Sol-Tech fasiliteer die onderrig van relevante N1- en N2-vakke op die terrein van HTS Tuine, maar ons hoofkampus is tans in Kirkney, Pretoria, geleë, nie ver van HTS Tuine af nie. Ajani is Sol-Tech se plasingsmaatskappy wat studente bystaan om ʼn werkgewer te vind waar formele werkplek-ervaring opgedoen kan word. Hulle staan ook studente by wanneer dit by die voorbereiding en aflegging van die finale vaktoets kom.

Omdat Sol-Tech se opleiding en toerusting van die hoogste gehalte is, word die studente met uitstekende kennis en vaardighede toegerus en daarom is talle maatskappye gretig om studente wat by Sol-Tech studeer het, in diens te neem. Studente het daarom ook toegang tot beter werksgeleenthede ten spyte van regstellende aksie in Suid-Afrika, en kan ook ʼn  gewaarborgde bydrae lewer om die druk van die groot vaardigheidskrisis in die land te verlig.

Sol-Tech beplan om in die nabye toekoms ʼn eie groter kampus te bou wat die kollege in staat sal stel om bykomende kursusse uit te brei en opleiding in ander skaars vaardighede ook aan te bied.

Wat is skaars vaardighede?

Skaars vaardighede is daardie stuk kennis, kundigheid en ervaring wat ʼn persoon besit waarna daar ʼn groot vraag in die beroepswêreld is. Baie min beroepslui beskik oor sulke skaars vaardighede. In die moderne wêreld is dit noodsaaklik dat elke nuwe geslag ten opsigte van tegnologie, kennis en vaardighede beter as die vorige geslag opgelei word, sodat hulle altyd in aanvraag sal bly. Hierdeur word werksekerheid verkry.

Die uitdaging is dat die opleidingslandskap in Suid-Afrika radikaal verander het en dat mense wat tot die beroepswêreld toetree, daarby moet aanpas of eenvoudig sonder werk gaan sit. Universiteite het nie genoeg plek vir al die aansoeke wat hulle kry nie en naskoolse opleiding is in elk geval vir baie jongmense onbekostigbaar en in baie gevalle gewoon ontoeganklik. Volgens ekonome se berekening was daar in 2006 reeds 300 000 oop poste wat weens ’n tekort aan skaars vaardighede en kundigheid nie gevul kon word nie. Studente mag dalk vir ‘n rentevrye lening kwalifiseer om by Sol-Tech te studeer en sodoende uiteindelik een van hierdie ongeveer 300 000 oop poste vul!

Missie

  • Sol-Tech verwesenlik toekomsdrome deur kwaliteit opleiding.
  • Sol-Tech maak jongmense indiensneembaar deur hulle in kritieke en skaars vaardighede op te lei.
  • Sol-Tech word gedryf deur ʼn strewe om die voorkeurinstelling vir ambagsopleiding in SA te wees.
  • Sol-Tech is ʼn inklusiewe, eg-Suid-Afrikaanse opleidingsinstelling met Afrikaans as voertaal. Sol-Tech help mense vanuit alle sfere en ouderdomsgroepe, maar gee voorkeur aan Solidariteit-lede en hul gesinne.

Vir toelatingsvereistes tot Sol-Tech, volg gerus die volgende skakel: Toelatingsvereistes.

Flip Buys het gesê: “Sol-Tech se doel is om mense vir hul roepings toe te rus en nie net vir hul beroepe nie. ʼn Goeie tegniese kwalifikasie verseker ʼn werk, maar ʼn gevormde karakter verseker ʼn loopbaan wat ʼn verskil in mense se lewens en aan die welvaart van die land maak. Sol-Tech bied vir jongmense so ʼn geleentheid.”

Vir meer inligting gaan na: Sol-Tech