Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle vir die beroepswêreld gereed te maak. Leerlinge ontwikkel karakterseienskappe soos deeglikheid, akuraatheid, netheid en redenasievermoë aan.

Rekeningkunde bestaan uit die versameling, rekordering en ontleding van finansiële inligting met die oog daarop om finansiële besluite te kan maak.  ʼn Balans tussen teorie en die praktyk word gehandhaaf om te verseker dat ʼn leerder tot die arbeidsmark kan toetree of verder studeer.

Wat word aangeleer?

 • Bank rekonsiliasie
 • Kontantvloei begrotings
 • Debiteure- en krediteurekontrolerekeninge
 • Sportklubs se unieke boekhouding stelsel
 • Vervaardigingsondernemings
 • Belasting op Toegevoegde Waardes (BTW)
 • Beheer en bestuur van vaste bates
 • Maatskappy boekhouding
 • Voorraad kontroles
 • Salarisse- en Lone joernale

Beroepsmoontlikhede:

Daar is moontlikhede vir enige beroep vanaf  ʼn tuisteskepper (Begroting) tot ʼn ouditeur (geoktroieerde rekenmeester). Elke landsburger moet ook in staat wees om sy eie finansies te kan bestuur.

 • Belastingkonsultant (SAID)
 • Finansiële Bestuur
 • Interne Ouditeure
 • Eksterne Ouditeure
 • Bestuursrekenmeesters
 • Finansiële rekenmeester
 • Forensiese rekenmeester.