Ouditeurs kontroleer die finansiële state van ’n maatskappy en doen verslag oor die maatskappy se welstand. Ouditeurs analiseer die finansiële state van maatskappye en regeringsorganisasies om te verseker dat die verslae ’n ware weergawe is van die maatskappy se finansiële posisie en of die regte finansiële prosedures gevolg is. In Suid-Afrika moet sommige maatskappye ’n verpligte jaarlikse oudit ondergaan.

Ouditeurs spandeer baie tyd op rekenaars en gespesialiseerde pakkette het die oudit-proses heelwat verbeter. Daar is ouditeurs wat ouditering vaarwel toegeroep het en hulle nou toespits op ontwikkeling van oudit- en rekenaarsagteware en ontwikkeling om foute op te spoor.

Ouditeurs moet ’n passie hê vir syfers. Hulle moet noukeurig en detailgeoriënteerd wees. Hulle moet goeie probleemoplossers wees en moet in staat wees om logies oor problem te dink. Hulle moet ook goeie kommunikeerders wees.

Ouditeurs kan ook in privaatpraktyk staan en oudits uitvoer vir baie verskillende kliënte. As gevolg van hulle finansiële en praktiese vaardighede is ouditeurs ook goeie intrepreneurs en is suksesvolle besigheideienaars.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE:
Wiskunde
Ekonomie
Rekeningkunde