Hoekom moet jy die NWU-Puk kies?

Dis dié kampus wat aan jou die beste internasionale kwalifikasie gee om eendag jou DROME uit te leef …

*  Hoë akademiese standaarde wat internasionaal geëvalueer word;
*  Waardegedrewe;
*  Beroepsgerigte opleiding (85% van ons studente kry binne drie maande werk nadat hulle afgestudeer het) wat by alle professionele liggame geakkrediteer is;
*  Veilige en onrusvrye kampus;
*  ’n Lewendige en gesonde studentelewe!

‘n Funksionele taalbeleid

Die NWU het ‘n funksionele en meertalige taalbeleid. Hierdie taalbeleid is daargestel om te verseker dat elke student toegang tot die NWU kry. Die NWU is ‘n baanbreker wat opvoedkundige tolking in sy verskillende programme betref. Die doel daarvan is om inklusiwiteit te verseker. Elke kampus pas die meertalige taalbeleid volgens sy studenteprofiel toe.

Voorgraads: Tolking van Afrikaans na Engels en Engels na Afrikaans, en in sommige modules afsonderlike Afrikaanse en Engelse klasse wat in parallel aangebied word.

Nagraads: Engels of Afrikaans, met tolking in enkele programme

Die Noordwes Universiteit het drie kampusse naamlik:

  • Potchefstroom kampus
  • Mafikeng kampus
  • Vaaldriehoek kampus

Vir meer inligting oor die studie rigtings wat Noord Wes Universiteit bied, gaan na: Noordwes Universiteit