Wat is Meganiese Tegnologie?

Meganiese Tegnologie fokus op die konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsbou, spoor en kragopwekking) omgewing en tegnologiese prosesse. Dit omhels praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels. Die vak se mikpunt is die skep en verbetering van ‘n ingeneurs en vervaardigingssektor om die kwaliteit van lewe van die individu en gemeenskap te verbeter asook die volhoubaarheid van die natuurlike omgewing en hulpbronne te verseker.

Die vak Meganiese Tegnologiebestaan uit ‘n verpligte generiese kern asook ‘n gekose spesialiteit in een van die onderstaande dissiplines.

Die volgende dissiplines word by die vak ingesluit:

Motor: petrol en diesel aangedrewe voertuie, motorfietse, grassnyers en trekker werktuigkunde

Pas en Masjienering: sluit in draaiwerk, frees, sny, vorming, pas van gleuwe, koppelstukke,busse,asse en laers.

Sweis en Metaal bewerking: Sweis( gas,elekties, MIG/MAG) ontwikkelings,werk met plaat metaal en die vervaardiging van strukture.

Die veld sluit nie Motorbakherstelwerk, Spuitverf, Motorbakbou, dele van Plaaswerktuigkunde en verkoeling in nie.

Die fondasie van Meganiese Tegnologie

Die leerder skakel gedurende aktiviteite by ondersoeke, diagnose, aanpassings, verwydering, vervanging ontwerp, vervaardiging, toepassing van nodige vaardighede en probleme in meganiese stelsels, prosesse en komponente oplossings te vind. Meganiese Tegnologie is egter nie beperk tot hierdie prosesse nie.

Dit bied aan leerders die geleenthede van: lewenslange leer, selfontwikkeling, magtiging, bewustheid van menseregte en blootstellingaan sosio-ekonomiese en omgewings onregte, toegang tot nuutste internasionale nuwighede enuitvindsels, en bewustheid van globalisering.

Koestering van inheemse stelsels asook die erkenning van die ryk geskiedenis en erfenis van die land as belangerike bydraes tot die waardes van die Konstitusie.

Toepas van oplossings – Beroepspesifiekeonderrig

Hierdie tipe van leer beskryf .’n kerngroep van vaardighede wat ontwikkel kan word deur projekte, simulasies en egte lewenervarings wat behoefte gedrewe en sensitief tot omgewingsimpak is. ‘n Geintegreerde benadering, is nodig met die ontwikkeling van projekte wat leerders se vaardighede, kennis, waardes, en houdings in ‘n holistiese manier omvou.

Herstel / Vervaardiging / Instandhouding

Hierdie aspek gee aan die leerder die geleentheid om gereedskap, toerusting en materiale te gebruik om oplossings / monitering van geidentifiseerde probleme, behoeftes of geleenthede. Die maak van ‘n produk moet volgens ‘n spesifieke ontwerp of vervaardigers spesifikasies geskied. Herstelwerk sluit in die verwydering van foutiewe onderdele en herstel of vervanging met nuwe onderdele. Alle werk moet in ‘n velige en gesonde omgewing geskied. Veiligheidsmaatreëls en voorkoming teen beserings moet toegepas word met in ag neming van HIV / VIGS.

Evalueer

Die leerder moet produkte, aksies, besluite,en uitslae regdeur die proses evalueeren waar nodig veranderinge of

verbeteringe aanbeveel en inplementeer. Evalueering behoort te geskied teenoor die toepaslike kriteria wat gegee of ontwikkel is. Hierdie vlak benodig ondersoekende vrae, regverdige toetsing en analisering.

Kommunikasie

Die bewyse van assesering van die proses gevolg met enige projek is die vermoë om te analiseer, ondersoek, beplan,ontwerp, evalueer en te kommunikeer. Alle verslae , ontwerpe, assesseringsvorms, en assesserings-rekords behoort in ‘n Portefeuljeleër gehou te word.

Skakels met “AOO” Die studie van Meganiese Tegnologie bou op stelsels en beheer, strukture en prosesse soos in die Tegnologie Assesseringsbeleidsverklaringvir die “AOO” gevind. Dit dien verder om leerders se kennis en begrip van ratte, hefbome en katrolle te ontwikkel. Die leerder word ook blootgestel aan die gebruik en applikasie van meganiese voordele, ontwerpe en strukture soos toegepas om veiligheid en doeltreffendheid te bevorder.

Beroepsweg; Die kurrrikulum is so ontwerp om beroepsvelde van Pas en Masjienering, Motor en Sweis en Metaalbewerking te inkorpereer. Elemente van intrepeneurskap is ingesluit om leerders met die vermoë te hêlp om geleenthede in die igeneurs industrie raak te sien.

 

Spesifieke doelwitte

Die Meganiese Tegnologie leerder moet belangstel in enige vorm van meganiese entiteite. Dit kan wees motors,vliegtuie, treine , sweiswerk , onderhoud , ens

Ten einde suksesvol te wees , moet die leerder ook verkieslik inskryf in Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Ingenieurswese Grafika en -ontwerp, omdat hulle almal deel vorm van die tegniese studie rigting.

Meganiese Tegnologie is in wese toegepaste wetenskap , die veld van werk sluit trigonometrie , Newton se wette en chemiese vergelykings in wanneer met sekere sweistegnieke , verbranding , brandstofinspuiting , verkoeling stelsels ens. gewerk word.

Die hoof onderwerpe in Meganiese Tegnologie is:

 • Veiligheid – Beroepsgesondheid en Veiligheid (BGV) Wet;
 • Gereedskap en toerusting;
 • Materiale – ysterhoudende en nie-ysterhoudende materiaal en legerings en die yster-koolstofewewigsdiagram;
 • Terminologie – vervaardiging prosesse met betrekking tot draaibanke (draai deursnee, taps sny, skroef sny) en freesmasjiene (sny metodes, verdeelkop, sentrering van die snyer);
 • Hegtingsmetodes – permanente (sweiswerk) en semi-permanente (boute, moere en klinknaels) gewrigte;
 • Magte – kragte, momente, Young se modulus, stres en spanning;
 • Onderhoud;
 • Stelsels en beheer:
 • Meganiese – ratte, band aandrywing, katrolle, krag transmissie, kettings, koppelaars, nokke, hefbome,
 • Hidrolika – suiers, kleppe, Pascal se wet,
 • Pneumatika;
 • Elektriese bedrading – aansit en laai stroombane;
 • Elektroniese toepassings – remweersluitstelsel (ABS), brandstof inspuiting, lugsak beheer,
 • Enjins – diesel en petrol, vier en tweeslag;
 • Pompe – sentrifugale, water; en
 • Turbines – super en turbo aanjaers.