Lewenswetenskappe is die wetenskaplike studie van lewende dinge op molekulêre vlak om hul interaksies met mekaar en hul omgewing te verstaan.

Deur die bestudering en leer van Lewenswetenskappe, sal leerders die volgende ontwikkel:

  • hul kennis van die belangrikste biologiese konsepte, prosesse, stelsels en teorieë;
  • die vermoë ontwikkel om krities te evalueer en te debatteer oor wetenskaplike kwessies en prosesse;
  • ‘n groter bewustheid van die maniere waarop biotegnologie en kennis van Lewenswetenskappe die mensdom baat;
  • ‘n begrip van die maniere waarop die mens ‘n negatiewe impak op die omgewing het asook die organismes wat die aarde bewoon,
  • ‘n diep waardering vir die unieke diversiteit van biome in Suider-Afrika en die belangrikheid van bewaring;
  • ‘n bewustheid van wat dit beteken om ‘n verantwoordelike burger te wees in terme van die omgewing en lewenstyl keuses wat hulle maak.
  • ‘n bewustheid van bydraes wat Suid-Afrikaanse wetenskaplikes kan maak tot wêreld wetenskap;
  • wetenskaplike vaardighede aanleer en maniere om wetenskaplik te dink sodat hulle in staat is om die foute in pseudo-wetenskap raak te sien in populêre media;
  • Om n vlak van akademiese en wetenskaplike geletterdheid aan te leer wat hulle in staat stel om te lees, praat, skryf en dink oor biologiese prosesse, konsepte en ondersoeke.