Landbouwetenskappe bestudeer die verhouding tussen grond, plante en diere om  voedsel, vesel, brandstof en enige ander landboukommoditeite te produseer wat ‘n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het.

Agri-industrie: Sleutel kwessies soos die belangrikheid van vraag na voedsel en voedselsekuriteit word na gekyk. Oorsig van landbou-ontwikkeling, organisasies in die boerderybedryf  en die landbou wat optree as verskaffer van voedsel, grondstowwe, werksgeleenthede, ekonomiese stabiliteit word beklemtoon. Die effek van voedsel en voedselsekuriteit oor MIV / vigs en ander siektes word na gekyk.  Bevolkingsgroei en verandering, grondbesit, nywerhede, inheemse kennisstelsels en die rol van water en grondbewaring word ondersoek.

Grondkunde:  Basiese alkaloïede en komponente  van grond-vorming, rots minerale (primêr en sekondêr), geografiese faktore, klimaat verwering van rotse  en vele meer word aangeleer.

Veekunde: Algemene klassifikasie en belangrikheid van diere word beklemtoon. Tipes en eienskappe van beeste, varke, pluimvee, skape, bokke en inheemse rasse word aangeleer.

Plantwetenskappe:  Algemene klassifikasie en belangrikheid van plante veld- , tuinbou en voergewasse se verbouing is van kardinale belang vir volhoubaarheid van voedsel voorsiening.

Optimale benutting, beheer en bewaring van hulpbronne in die Landbou word aangeleer. Waterkwaliteit en Grond Agri-besoedeling en water  is een van die hoofdoelstellings. Beginsels van inheemse boerderypraktyke bv. organiese boerdery en permakultuur word verduidelik en die belangrikheid daarvan beklemtoon.