Krediet-analiseerders bepaal die kredietwaardigheid van mense en besighede om te bepaal of lenings toegestaan moet word. Hulle bepaal ook of huidige lenings te verleng ’n goeie finansiële besluit is.  Hulle werk vir banke of maatskappye wat krediet verleen aan kliënte.

Krediet-analiseerders open kredietrekeninge vir kliënte in ooreenstemming met wetgewing en maatskappybeleid.  Hulle hersien finansiële state en kredietverslae en voer onderhoude met verteenwoordigers om te bepaal of ’n besigheid of kliënt die krediet kan bekostig en instaat sal wees om dit terug te betaal met rente.  Gebasseer op hul navorsing kan hulle dan die krediet-aansoeke  goedkeur of afkeur.

Krediet-analiseerders  kan ook die terugbetalings voorwaardes bepaal.  Rente, tydsduur, finalisering van kredietooreenkoms en ondertekening van ooreenkomste.  Krediet-analiseerder moet terugbetaling ooreenkomste verstaan en aan die kliënt verduidelik.

Krediet-analiseerder kan ook versoek word om maandelikse betalings na te gaan en op te volg met diegene wat nie betaal nie.

Krediet-analiseerders moet goeie kommunikeerders wees. Hulle moet sjarmant en professioneel wees.  Hulle moet in staat wees om finansiële inligting te kan analiseer en moontlike risiko’s te kan identifiseer.

Werkgeleenthede sluit banke, kleinhandel maatskappye en enige besigheid wat krediet verskaf, in.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE:
Wiskunde
Rekeningkunde
Ekonomie