Kosteberamers versamel en ontsyfer data om die koste van ’n projek of produk vas te stel.

Voor ’n nuwe konstruksieprojek geloods word, bepaal ’n kosteberamer hoeveel die projek sal kos en hoe lank dit sal duur. Konstruksie kosteberamers sal bouplanne lees en die werkperseel besoek om alle aspekte van die werk in berekening te hou soos die koste van materiaal, arbeid, gereedskap en sal skakel met ingenieurs, argitekte en ander professionele persone om inligting in te win oor die ingewikkeldheid en vereistes van ’n projek. Hulle ontleed die data en maak gebruik van rekenaarsagteware om koste en tydsduur van ’n projek te bereken.

In die vervaardigingsbedryf word kosteberamers gebruik om die winsgewendheid van ’n projek te bepaal. Wanneer ’n nuwe of verbeterde projek beplan word, besoekkosteberamers die ontwikkelingsaanleg en bepaal al die benodighede wat benodig word om die nuwe produk te vervaardig. Hulle beraam die koste om die item te vervaardig en gebruik inligting uit die mark om te bepaal of die produk winsgewend sal wees.

Kosteberamers moet ’n wye kennis hê en analities en praktires wees. Hulle moet uitstekende wiskunde en kommunikasievaardighede hê.

Werkgeleenthede sluit konstruksiemaatskappye, ingenieursfirmas, argitekte, vervaardigers en selfindiensneming in.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE:
Wiskunde
Fisiese Wetenskap
Rekeningkunde