Tegniese Wiskunde

Wat is Tegniese Wiskunde? Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en Grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese…

Lees meer

Tegniese Wetenskappe

DIE DOEL EN DOELWITTE VAN TEGNIESE WETENSKAPPE Die hoofdoel van Tegniese Wetenskappe is om leerders te ondersteun in die drie fokusareas van tegnologie, naamlik Meganiese Tegnologie, Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie. Leerders sal ‘n NKR vlak 4 bevoegdheid hê in…

Lees meer

Elektriese Tegnologie

Wat is Elektriese Tegnologie? Elektriese Tegnologie fokus op die begrip en toepassing van elektroniese en elektriese beginsels. Die vak het drie hooffokusareas naamlik Elektries (Swaarstroom) Elektronika Digitale Elektronika Spesifieke Doelstellings Elektriese Tegnologie as geheel stel dit ten doel om die…

Lees meer

Elektriese Tegnologie – Elektries (Swaarstroom)

Swaarstroom sluit in toepassings van elektrisiteit in industries waar hooftoevoer gerbuik word in verskeie toepassings. In Graad 10 word die leerling aan gelykstroom (GS) en huishoudelike installasies bekend gestel. Die kringe, soortgelyk aan tipies Suid Afrikaanse wonings, soos vereis deur…

Lees meer

Elektriese Tegnologie – Elektronika

Elektronika as spesialisering in Elektriese Tegnologie stel die leerling bekend aan analoog elektronika met toepassings in ligte stroom. In Graad 10 word die leerling blootgestel aan die beginsels van elektrisieteit en stroomvloei. In Graad 11 ontdek die leerling diskrete elektronika…

Lees meer

Elektriese Tegnologie – Digitale Elektronika

‘n Leerling wat Digitale Elektronika neem toon ‘n sterk belangstelling in rekenaars, prgrammeerbare GSe, Boole Algebra, mikrobeheerders, stelsel beheer, prossesserders en programmering. In Graad 10 word ‘n leerling bekendgestel aan die beginsels van elektrisiteit en elektronika, soorgelyk aan die elektronika…

Lees meer

Meganies Tegnologie

Wat is Meganiese Tegnologie? Meganiese Tegnologie fokus op die konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsbou, spoor en kragopwekking) omgewing en tegnologiese prosesse. Dit omhels praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels. Die vak se mikpunt is…

Lees meer

Meganiese Tegnologie – Motor

Dit sluit in petrol en diesel voertuie, motorfietse, grassnyers, kragopwekkers en trekkerwertuigkundige. Die motorbedryf is 'n term wat 'n wye verskeidenheid van maatskappye en organisasies insluit wat betrokke is by ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging, herstel, bybehore produktemark en verkoop van motorvoertuie,…

Lees meer

Meganiese Tegnologie – Pas en Masjienering

Fokus op die vervaardiging en masjienering van masjiene dele behulp prosesse soos draaibank draai, skaaf, sny,vorming, pas van gleuwe, skakels, busse, asse en laers. Draaiwerk is 'n masjienerings proses waarin 'n snybeitel, tipies 'n nie-roterende gereedskapbeitel. Beweeg min of meer…

Lees meer

Meganiese Tegnologie – Sweis en Metaal bewerking

Sluit sweis (gas, elektrisiteit, MIG / MAGS), ontwikkelings, werk met plaatmetaal en die vervaardiging van 'strukture. Sweiswerk is 'n vervaardiging of beeldhou proses wat materiale heg, gewoonlik metale of termoplastiek, Dit word gewoonlik gedoen deur die werkstuk te smelt en…

Lees meer