Ekonomie

Ekonomie is die studie van hoe individue, besighede, regerings en ander organisasies in ons samelewing kies om skaars hulpbronne te gebruik. Talle behoeftes en begeertes moet bevredig word in 'n wyse wat doeltreffende, billik en volhoubaar is. Ekonomie leerders sal…

Lees meer

Rekeningkunde

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle vir die beroepswêreld gereed te maak. Leerlinge ontwikkel karakterseienskappe soos deeglikheid, akuraatheid, netheid en redenasievermoë aan. Rekeningkunde bestaan uit die versameling, rekordering en…

Lees meer

Geografie

Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is 'n onderwerp met 'n kombinasie onderwerpe wat verband hou met fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd. Met die gebruik van Aardrykskunde, kan ons ons komplekse wêreld beter…

Lees meer

Geskiedenis

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing oor tyd. Die studie van die geskiedenis stel ons in staat om te verstaan hoe afgelope menslike optrede invloed het op die hede en hoe dit ons toekoms beïnvloed,…

Lees meer

Ingenieursgrafika en ontwerp (IGO)

Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO) onderrig leerders internasionaal erkende beginsels wat beide akademiese tegniese toepassings het. Die klem in IGO is op die onderrig van spesifieke basiese kennis en verskeie teken tegnieke en vaardighede sodat die IGO leerders tekeninge kan intrepreteer…

Lees meer

Inligtingstegnologie (IT)

Die leerder leer basiese programering wat in baie studierigtings toegepas kan word. Inligtingstegnologie leer die leerder om analities te dink en ontwikkel ook logiese probleemoplossingstegnieke. Die leerder moet in staat wees om selfstandig te werk. Die basiese programmeringsbeginsels word deur…

Lees meer

Verbruikerstudies

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag ten opsigte van voedsel, klere, behuising, meubels en huishoudelike toerusting. Verbruikerstudies is daarop gemik om leerders te leer om ingeligte besluite te kan neem en om optimale benutting van hulpbronne te kan…

Lees meer

Musiek

Musiek is die kuns van organisering van klanke en stiltes, die uitdrukking van intellektuele, emosionele en geestelike aspekte van die menslike ervaring van musiek. Musiek is 'n kunsvorm wat gebruik kan word in kombinasie met ander vorme, en word dikwels…

Lees meer

Religieuse studies

Religieuse studies is die studie van godsdiens as 'n universele menslike verskynsel en van godsdienste gevind in 'n verskeidenheid van kulture. Geloof en godsdiens word bestudeer sonder ten gunste van enige of diskriminerend teen enige, hetsy in teorie of in…

Lees meer

Visuele kunste

Visuele Kunste dek 'n wye veld van skeppende praktyk wat die hand, die oog, die intellek en die verbeelding insluit. Die konseptualisering en skep van twee-dimensionele en drie-dimensionele kunswerke, voorwerpe en omgewings wat die estetiese, konseptuele en ekspressiewe bekommernisse van…

Lees meer