Bankier

’n Bankier is ’n oorkoepelende term vir ’n wye reeks loopbane in die bankbedryf.  Kortliks voorsien bankiers bankdienste en advies aan mense en besighede.  Banke bied ’n wye reeks loopbaangeleenthede en dit is moontlik vir bankiers om hul weg oop…

Lees meer

Begrotingsanalis

Begrotingsanaliste ontwikkel, kontroleer, analiseer en konsolideer begrotings vir maatskappye. Hulle werk saam met afdelings- of projekbestuurders om begrotings te ontwikkel. Hulle hersien ook begrotings en maak seker dat die begroting akkuraat en volledig is, en dat dit voldoen aan die…

Lees meer

Bourekenaar

Bourekenaars bereken en bestuur alle kostes wat verband hou met konstruksieprojekte.  Hulle doel is om die koste van ’n projek te minimaliseer sonder om kwaliteit in te boet. Bourekenaars neem al die materiaal- en arbeidskoste van konstruksie- en instandhoudingsprojekte in…

Lees meer

Eis-ondersoeker, Assessor en Eksaminator

Eis-ondersoekers, assessors en eksaminators ondersoek eise wat deur kliënte gemaak word teen versekeringsmaatskappye vir skade aan eiendom soos voertuie en huise, wat veroorsaak is deur ongelukke, diefstal of natuurrampe. Assessors besoek die ongelukstoenele en ondersoek die oorsake en skade.  Hulle…

Lees meer

Finansiële Bestuurder

Finansiële Bestuurders hou toesig oor die take van die finansiële afdelings van maatskappye of regeringsorganisasies. Finansiële Bestuurders is verantwoordelik vir die finansiële werksaamhede van maatskappye. Hulle beplan en implementeer finansiële planne en stratigieë, finaliseer begrotings en maak seker die maatskappy…

Lees meer

Gehaltebeheerkontroleur: Goedereontvangs

Gehaltebeheerkontroleur wat goedere in ontvangs neem maak seker dat kwaliteitstandaarde in produksie en vervaardigheidsomgewings gehandhaaf word. Hulle gaan items na, byvoorbeeld motorvoertuie ep die verskillende stadiums van produksie. Daar is twee verskillende kwaliteitkontroleurs: Gehaltekontroleur wat goedere ontvang kontroleer die kwaliteit…

Lees meer

Hoof Uitvoerende Beampte

’n Hoof Uitvoerende beampte is die hoof van ’n maatskappy.   In sommige gevalle is die Hoof uitvoerende beampte die eienaar van die maatskappy. Daar is ’n groot verskil tussen die pligte en die verantwoordelikhede van ’n Hoof uitvoerende beampte.  Hul…

Lees meer

Kosteberamer

Kosteberamers versamel en ontsyfer data om die koste van ’n projek of produk vas te stel. Voor ’n nuwe konstruksieprojek geloods word, bepaal ’n kosteberamer hoeveel die projek sal kos en hoe lank dit sal duur. Konstruksie kosteberamers sal bouplanne…

Lees meer

Krediet-analiseerder

Krediet-analiseerders bepaal die kredietwaardigheid van mense en besighede om te bepaal of lenings toegestaan moet word. Hulle bepaal ook of huidige lenings te verleng ’n goeie finansiële besluit is.  Hulle werk vir banke of maatskappye wat krediet verleen aan kliënte.…

Lees meer

Ouditeur

Ouditeurs kontroleer die finansiële state van ’n maatskappy en doen verslag oor die maatskappy se welstand. Ouditeurs analiseer die finansiële state van maatskappye en regeringsorganisasies om te verseker dat die verslae ’n ware weergawe is van die maatskappy se finansiële…

Lees meer