’n Hoof Uitvoerende beampte is die hoof van ’n maatskappy.   In sommige gevalle is die Hoof uitvoerende beampte die eienaar van die maatskappy.

Daar is ’n groot verskil tussen die pligte en die verantwoordelikhede van ’n Hoof uitvoerende beampte.  Hul verantwoordelikhede behels al die aspekte van besigheidsbestuur, insluitend bemarking, finansiering, menslike hulpbronne, verkope tesame met al die ander aspekte en funksies van ’n maatskappy.

Die pligte van ’n Hoof uitvoerende beampte  sluit in: skep van maatskappykultuur, aanstel van senior bestuur, delegering  van werk en die instel en implementering van maatskappystrategie.  Die Hoof uitvoerende beampte besluit in watter rigting die maatskappy gaan, watter produkte dit gaan verkoop, waar hulle die produkte gaan verkoop e naan wie.

Hoof uitvoerende beamptes moet beskik oor goeie besigheids- en finansiële vaardighede.  Hulle moet ’n soliede kennis hê van die wetgewings en regulasies waaronder hulle besigheid doen.  Hulle moet vooruit en strategies kan dink.  Hulle moet goed kan kommunikeer en met mense kan saamwerk.

Werkgeleenthede sluit alle soorte maatskappye, groot en klein in.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE:
Wiskunde
Ekonomie
Rekeningkunde