Om skoolvakke te kies kan vir ouer en kind ewe skrikwekkend wees. Dit kan jou kind se studie-opsies, loopbaankeuses en toekoms in die geheel beïnvloed. Moenie bekommerd wees nie, ons is hier om te help met kenners se wenke.

Wanneer word vakke gekies?

Van gr. 10 tot 12 moet jou kind minstens sewe vakke neem. Vier van daardie sewe moet Engels, ’n tweede Suid-Afrikaanse taal, Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid wees. Die oorblywende drie moet uit 27 opsies gekies word wat wissel van Rekeningkunde, Wetenskap en Kuns tot Bedryfsekonomie, Rekenaartegnologie en Toerisme. Hier is raad sodat jy jou kinders hierdie keuse voor gr. 10 kan help maak.

Hoe om die regte vakke te kies

  • Vind uit waarin jou kind uitblink:  Dit help wanneer jy bepaal wat jou kind se sterkpunte is. Maak ’n lys van elke vak en vra of hulle dit geniet, goed daarin vaar, of dit hul leerstyl pas en of dit hulle in die toekoms gaan help.
  • Moedig jou kind aan om terug te kyk na hul prestasies:  Dit is belangrik vir jou kind om vorige prestasies in hul vakke te assesseer. Hierdie prestasies gaan jou meer oor hul vaardighede, toewyding en entoesiasme vertel.
  • Moenie onder groepsdruk swig nie:  Jou kind kan in die versoeking wees om ’n vak te kies net omdat hul beste vriend dit ook kies en hulle in dieselfde klas wil wees. Die werklikheid is dat hulle in elk geval moontlik geskei gaan word wanneer hulle verder studeer. Moenie dat ’n vrees vir verandering jou kind se besluit beïnvloed nie.
  • Beplan vooruit:  Soos wat jou kind ouer word en meer oor interessante loopbaankeuses leer, kan hul keuses verander. Hul vakkeuses moet ’n wye speling hê sodat hul keuses rakende verdere opleiding of toekomstige werkgewers nie beperk is nie.
  • Kry hulp:  Vra raad by ’n onderwyser of loopbaanadviseur. Hulle het dalk ’n paar idees oor watter vakke die beste vir jou kind is. Dit is ook goed om meer uit te vind oor elke vak, veral dié wat jou kind nog nie geneem het nie.
  • Moenie paniekerig raak nie:  Ontspan! Opvoeding is ’n lewenslange taak, en jou kind gaan die geleentheid hê om op ander gebiede te studeer as hulle wil.

Wat van die gevreesde wiskunde?

Met die inleiding van Wiskundige Geletterdheid as ’n alternatief vir Wiskunde is dit belangrik dat jy nadink oor watter een jou kind die beste gaan bevoordeel.

Wiskunde fokus op die oplos van abstrakte probleme en bewysvoering. As jou kind ’n beroep in rekeningkunde, ingenieurswese of aktuariële of mediese wetenskap wil nastreef, is dit die keuse vir hulle.

Wiskundige Geletterdheid fokus op vaardighede eerder as inhoud. Dit gaan jou kind toerus met kennis van die dag-tot-dag-werking van wiskunde, en is goed as hulle ’n beroep in die sosiale en lewenswetenskappe wil nastreef.

Volgens prof. Jonathan Jansen, die viserektor van die Universiteit van die Vrystaat, is Wiskundige Geletterdheid ’n manier van kleinkoppie trek. Dié wat met hom saamstem, meen dié vak bied korttermynoplossings omdat dit die slaagsyfer help opstoot en jou kind makliker laat matrikuleer, maar dit kan jou kind kniehalter wanneer dit by verdere opleiding kom.

Ewenwel, kenners sê dit is uiters belangrik dat jou kind wel een van die twee kies.

Hoekom is Wiskunde belangrik?

  • Dit gaan jou kind slimmer maak:  Wiskunde kan jou kind se kritiese denke verbeter.
  • Dit gaan tersiêre studie makliker maak:  Ja, dit is harde werk om die vak ordentlik onder die knie te kry, maar dié vaardigheid gaan hulle op universiteit goed te pas kom.
  • Dit maak deure oop op wonderlike geleenthede:  Wiskunde maak deure oop wat lei tot ’n verskeidenheid studierigtings en loopbane.