Afrikaans ons hartskos:

’n SACE-geakkrediteerde kursus aangebied deur GeRAT en die GDO-Tshwane-Suid (D4)

Jy word hartlik uitgenooi na ’n oggendgeleentheid waar jou Afrikaans-vakkennis beslis verryk sal word. Die oggend is SACE-geakkrediteerd en jy sal na afloop van die geleentheid ook ’n bywoningsertifikaat vir jou persoonlike CV ontvang. Die Hoërskool Eldoraigne se Afrikaans-departement het aangebied om sodanige geleentheid op Saterdag 12 Augustus 2017 by hulle te huisves.

Alle Afrikaans Huistaal-onderwysers van graad 8 tot graad 12, nuwelinge sowel as gevestigde kollegas, kan met groot vrymoedigheid aanbeveel word om “aan die voete” van twee vakkundiges, ook met onderwyservaring, te kom sit.

08:00-09:00       Registrasie en ligte ontbyt

09:00-10:00       Dr. Sonia du Plessis

Taalstrukture en –konvensies: maak maklik wat moeilik lyk

(Hantering van Sinne en Sinsdele – enkelvoudig en saamgesteld, Veelvoudige sinne – hoof- en neweskikkende sinne, Direkte en Indirekte rede)

10:15-12:00       Prof. Tom Gouws

Woorde liefderik bedrywig besin op mekaar – die geheimenis van

poësieonderrig en die ontvouing van die skepping in jou

(Toepaslike gedigte vir alle grade asook verwysings na die graad 12 gedigte sal hanteer word. Dié proses om vir leerders te leer skryf – nie noodwendig poësie nie – sal ook ’n fokuspunt van die aanbieding wees.)

Koste:              Gratis vir GeRAT-lede en R100 per persoon vir nie-lede (ontbyt ingesluit).

Tyd:                  08:00 tot 12:00

RSVP voor:           Woensdag, 9 Augustus 2017 by hannie@helpendehand.co.za