Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is ‘n onderwerp met ‘n kombinasie onderwerpe wat verband hou met fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd. Met die gebruik van Aardrykskunde, kan ons ons komplekse wêreld beter verstaan.

Daar is baie vertakkings van studie in Geografie. Byvoorbeeld, in Fisiese Geografie ondersoek ons natuurlike prosesse en funksies, insluitend die atmosfeer, landvorme en ekosisteme. In Menslike Geografie, ondersoek ons die aktiwiteite en impak van mense op aarde. Alle geografiese verskynsels het ‘n ruimtelike dimensie en werk in ‘n voortdurend veranderende omgewing.

Tydens graad 10, 11 en 12 word leerders gelei tot die ontwikkeling van die volgende kennis, vaardighede en houdings:

 • verduidelik en interpreteer beide die fisiese en menslike geografiese prosesse;
 • beskryf en verduidelik die dinamiese wisselwerking tussen die fisiese en menslike wêrelde;
 • die ontwikkeling van kennis oor waar plekke is, en die aard van ‘n verskeidenheid van verskillende plekke op verskillende skale;
 • oefen noodsaaklike oordraagbare vaardighede – geletterdheid, gesyferdheid, en Grafisiteit;
 • die bevordering van die gebruik van nuwe tegnologie, soos inligting Kommunikasietegnologie (IKT) en Geografiese Inligtingstelsels (GIS);
 • die ontwikkeling van ‘n verbintenis tot volhoubare ontwikkeling;
 • die skep van bewustheid en sensitiwiteit om ongelykheid in die wêreld reg te stel;
 • bevorder empatie, verdraagsaamheid en regverdigheid; en
 • ingeligte besluite te kan maak en uitsprake oor sosiale en omgewingskwessies te regverdig.

Geografie se vier Groot Idees

Enige onderwerp in Geografie kan ondersoek word deur die toepassing van ‘n konseptuele raamwerk wat Geografie se vier groot idees omhels:

 • Plek
 • Ruimtelike prosesse
 • Ruimtelike verspreidingspatrone
 • Menslike en omgewingsinteraksie

Hierdie groot idees ‘organiseer konsepte wat sentraal tot geografiese kennis is