Gehaltebeheerkontroleur wat goedere in ontvangs neem maak seker dat kwaliteitstandaarde in produksie en vervaardigheidsomgewings gehandhaaf word. Hulle gaan items na, byvoorbeeld motorvoertuie ep die verskillende stadiums van produksie.

Daar is twee verskillende kwaliteitkontroleurs:
Gehaltekontroleur wat goedere ontvang kontroleer die kwaliteit van roumateriaal en komponente wat van verskaffers ontvang word. Hulle verifier dat hulle die regte komponente in die regte hoeveelhede van die verskaffer ontvang het. Komponente word getel en verglyk met afleweringsnotas om te verhoed dat daar betaal word vir goedere wat nie ontvang is nie. Kwaliteit van items wat ontvang is moet ook nagegaan word. Items wat maklik beskadig word moet nagegaan word vir krake of skrape of enige skade. Sommige komponente soos elektronika moet getoets word om te verseker dat dit werk. Waar dit moeilik is om elke item te toets word steekproewe gedoen.

Produksiekwaliteitkontroleur werk op verskillende punte van die vervaardigingsproses. Hulle gebruik ’n kwaliteitskontrolelys en kontroleer die kwaliteit van elke item op die produksielyn. Hulle verwyder enkelitems wat substandaard is of gooi hele besendings weg.

Gehaltebeheerkontroleurs wat goedere ontvang moet noukeurig en detailgeöriënteerd wees.

Werksgeleenthede sluit in werk by alle vervaardiging- en produksieomgewings.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE
Wiskundige geletterdheid
Verbruikerstudies
Besigheidstudies