Om Fisiese Wetenskap te kan neem, moet ʼn leerder Wiskunde hê en nie Wiskunde Geletterheid nie. Om Fisiese Wetenskap goed te kan slaag moet leerders aan die einde van Graad 9 ten minste 60% vir wiskunde behaal.

Die slaag syfer vir Fisiese Wetenskap is 30% aan die einde van Graad12 maar sommige fakulteite soos Ingenieurswese kan tot ʼn slaag syfer van 60% vereis vir toelating tot die fakulteit.

Hoe word Fisiese Wetenskap as vak benader?

Leerders se vermoë om logies te redeneer, verbande tussen faktore in te sien en gevolgtrekkings te kan maak, sowel as om analities te dink, word ontwikkel. Daar is ʼn groot hoeveelheid leerwerk wat vereis word. Fisiese Wetenskap is ʼn moeilike vak, maar dit berei ʼn leerder voor vir baie studie rigtings.

Fisiese Wetenskap beïnvloed wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling wat die basis is vir enige land se ekonomiese groei en sosiale welvaart. Hierdie vakgebied stel die leerder in staat om basiese kennis te verwerf wat betref tegnologiese ontwikkeling op tereine van behuising, die kos wat ons eet, materiale wat ons gebruik, mediese diagnosis en ook die wêreld van rekenaar te ontdek.

Watter beroepe kan gekies word?

  • Ingenieurswese
  • Natuurwetenskappe
  • Geneeskunde
  • Tandheelkunde
  • Veeartsenykunde
  • Landbouwetenskappe
  • Vlieëniers
  • Argitektuur en nog vele meer.

Universiteite se webwerftes dui duidelik aan vir watter studierigtings Fisiese Wetenskap ʼn voorvereistes is en watter minumum simbool in Graad 12 behaal moet word