Finansiële Bestuurders hou toesig oor die take van die finansiële afdelings van maatskappye of regeringsorganisasies.

Finansiële Bestuurders is verantwoordelik vir die finansiële werksaamhede van maatskappye. Hulle beplan en implementeer finansiële planne en stratigieë, finaliseer begrotings en maak seker die maatskappy of organisasie hou by die begroting. Hulle beplan en formuleer finansiële beleid, hou toesig oor finansiële verslae en maak beleggingskeuses.  Hulle is ook verantwoordelik vir toesig oor die werksaamhede van die verskeie afdelings van die finansiële department.

Finansiële departmente maak en ontvang betalings, stel begrotings saam, bestuur en beheer begrotings, maak aantekening van finansiële data, analiseer finansiële data, stel finansiële veslae saam en voltooi en dien die maatskappy se belastingopgawe in.  Hulle staan ook ouditeure by, mitigeer (verklein) finansiële risiko’s en bestuur die maatskappy se kontantvloei.

Finansiële bestuurders het gewoonlik werkservaring in die finansiële bedryf.   Hulle dra geweldige verantwoordelikhede binne die maatskappy en gevolglik kan hul werk baie stresvol wees.

Finansiële bestuurders moet goeie fansiële bestuursvernuf hê. Hulle moet uitblink in wiskunde en rekeningkunde.  Hulle moet uitstekende bestuursvaardighede hê.  Hulle moet betroubaar wees. Hulle moet goeie kommunikeerders en besluitnemers wees.

Werksverskaffingsgeleenthede is moontlik by groot en klein maatskappye, regeringsdepartemente, munisipalitiete, finansiële instellings en versekeringsmaatskappye.  Hulle kan ook selfwerksaam wees as finansiële- of beleggingskonsultante of aandelemakelaars.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE:

Wiskunde
Rekeningkunde
Ekonomie