Wat is Elektriese Tegnologie?

Elektriese Tegnologie fokus op die begrip en toepassing van elektroniese en elektriese beginsels. Die vak het drie hooffokusareas naamlik

 • Elektries (Swaarstroom)
 • Elektronika
 • Digitale Elektronika

Spesifieke Doelstellings

Elektriese Tegnologie as geheel stel dit ten doel om die leerling deeglik te onderlê in elektriese, elektroniese endigitale beginsels.

Deur die geïntegreerde voltooiing van teorie tesame met prakiese assesseringstake (PAT) asook simulasies(nabootsings) word die volgende vaardighede ontwikkel:

 • Veilige werksprosedures
 • Goeie huishouding
 • Eerstehulppraktyke
 • Lees en interpretasie van kringdiagramme van simbool tot toepassing
 • Verkryging van komponente
 • Bou van kringbane
 • Installasie, toets en foutsporing van kringbane
 • Neem van lesings
 • Werkswinkelpraktyk

Kennis van vakbeginsels tesame met toegepaste vaardighede rus die Elektriese Tegnologie leerling toe met unieke vaardighede wat haar / hom uitsonder tussen ander leerlinge. Industrieë, tersiëre instellings en entrepreneurs vind hierdie unieke vaardighede gesog en sulke leerlinge word daardeur bevoordeel.

Die doelwit van die vak is om die vaardigheidsvlakke van leerlinge in Graad 10-12 so te onwikkel dat hulle die werksplek so gou moontlik kan betree.