Swaarstroom sluit in toepassings van elektrisiteit in industries waar hooftoevoer gerbuik word in verskeie toepassings.

In Graad 10 word die leerling aan gelykstroom (GS) en huishoudelike installasies bekend gestel. Die kringe, soortgelyk aan tipies Suid Afrikaanse wonings, soos vereis deur die SANS 10142, vorm die oorgrote meerderheid van diè kurrikulum .

In Graad 11 word die leerling aan ligte industriële enkelfase toepassings bekendgestel, insluitend motors en transformators. Programmeerbare Logika Beheerders (PLB) word in Graad 11 behandel en word voortgesit in Graad 12.

Elektriese Tegnologie in Graad 12 konsentreer rondom die opwekking, verspreiding en toepassing van driefase wisselstroom in motors en transformators, sowel as PLB beheer. Na voltooiing van die swaarstroom spesialisering in Elektriese Tegnologie, behoort ‘n leerling oor genoeg kennis, met betrekking tot swaarstroom toepassings, te beskik in enkel en driefase wisselstroom. Dit sluit installasies vanaf die verskaffer tot die verbruiker in met inagname van huishoudelike, ligte-, swaar-industriële motors asook beheer daarvan.

‘n Leerling in Elektriese Tegnologie kan kies om elektrisiën te word in die vervaardigingssektor, met ‘n fokus op onderhoud en hestelwerk, of hy/sy kan fokus op elektriese installasies en masjinerie. Vir verdere opleiding sal ‘n leerling ‘n vakleerlingskap in plaaslike industrie kan volg. Tersiêre studie kan ook gevolg word aan ‘n universiteit deur leerlinge wat voldoen aan die vereiste vakkombinasies