Ekonomie is die studie van hoe individue, besighede, regerings en ander organisasies in ons samelewing kies om skaars hulpbronne te gebruik. Talle behoeftes en begeertes moet bevredig word in ‘n wyse wat doeltreffende, billik en volhoubaar is.

Ekonomie leerders sal in staat wees om:

 • die gebruik van hulpbronne doeltreffend te bestuur en te voorsien in die kompeterende behoeftes en begeertes van individue en die samelewing;
 • die konsep van monetêre en reële vloei in ‘n oop ekonomie, binne die grense van die produksie, verbruik en ruilhandel;
 • vaardighede te ontwikkel om die vraag en aanbod vlakke en koste en inkomste toe te pas en te ontleed en om pryse en produksievlakke te verduidelik;
 • verstaan groei en ontwikkeling, sowel as ‘n kritiese benadering tot inisiatiewe vir ‘n regverdige verdeling van inkomste en rykdom;
 • kennis hê oor menseregte en verantwoordelikhede;
 • verkry ‘n gevorderde ekonomie woordeskat wat hulle sal toelaat om te debatteer en te kommunikeer oor die noodsaaklikhede van die onderwerp;
 • die toepassing van beginsels van basiese ekonomiese prosesse, onderliggende praktyke op ‘n verantwoordelike en verantwoordbare wyse;
 • ondersoek ‘n verskeidenheid van metodes en strategieë om die dinamika van markte te te analiseer;
 • versamel, ontleed en interpreteer produksie, verbruik en ruilhandel inligting;
 • om probleme op te los en ingeligte besluite te neem;
 • die impak te ontleed van plaaslike en internasionale instellings op die Suid-Afrikaanse ekonomie en die evaluering daarvan.

om ekonomiese gebeure te verduidelik en die gevolge daarvan te voorspel, asook moontlike uitkomste te voorspel.