Eis-ondersoekers, assessors en eksaminators ondersoek eise wat deur kliënte gemaak word teen versekeringsmaatskappye vir skade aan eiendom soos voertuie en huise, wat veroorsaak is deur ongelukke, diefstal of natuurrampe.

Assessors besoek die ongelukstoenele en ondersoek die oorsake en skade.  Hulle trek beraamde waarde van wat dit sal kos om die skade reg te maak of om voorwerpe te vervang.  Hulle voer onderhoude met getuies en neem foto’s. Hulle stel ’n verslag van die eis saam, onderhandel betalings en handel eise af.

Eis-ondersoekers doen dieselfde werk as assessors, maar hersien dikwels eise om te veseker dat die korrekte prosedure gevolg is.  Hulle werk ook aan ingewikkelde eise of rampe wat gelei het tot lewenverliese.

Eksaminators hanteer eise waar bedrog of kriminele aktiwiteite vermoed word.

Eis-ondersoekers, assessors en eksaminators moet baie kundig wees oor die spesifieke produk wat geassesseer moet word.  In sommige gevalle is daar spesialiste op spesifieke eiese wat hanteer word.  Goeie mensekennis en mense verhoudings om te kan bepaal of die kliënt die waarheid praat. Hulle moet ’n goeie oog hê vir detail, goed wees in navorsing en beskik oor goeie kommunikasie-vaardighede.

Werksgeleenthede sluit versekeringsmaatskappye, banke, eiendomsagente en self-indiensneming in.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE;
Wiskunde
Rekeningkunde
Besigheidstudies