Psigometriese toetse en beroepsvoorligting

Die doel van die Helpende Hand-beroepsvoorligtingprogram is om aan Afrikaanse jongmense ’n bekostigbare beroepsleidingdiens ten opsigte van vakkeuses en beroepskeuses te verskaf. Ons bied professionele begeleiding aan elke jongmens om die nodige kennis en vaardighede te bekom, om te verseker dat hulle ’n ingeligte besluit oor hul toekoms kan maak. Tersiêre opleiding is peperduur. Professionele loopbaanvoorligting maak daarom soveel sin.
Landswye takke van Helpende Hand is tans besig om plaaslike konsultante (opvoedkundige sielkundiges en/of psigometriste) aan te stel. So kan ons kliënte landwyd van goeie, bekostigbare psigometriese toetsings voorsien word.

Hoe werk die proses?

  • U kontak ons telefonies of per e-pos (loopbaan@helpendehand.co.za)
  • Ons voorsien u van ’n elektroniese vraelys ten einde meer besonderhede te verkry.
  • Ons stuur vir u besonderhede van toetsings, kostes en kontakbesonderhede van ons opvoedkundige sielkundige-konsultante in Centurion.
  • U betaal Helpende Hand regstreeks vir die toets.
  • U ontvang ’n verwysingsnommer en maak ’n afspraak met die gekose konsultant.

Wat sluit die toets alles in?

Informele gesprek wat met ouers en kind gevoer word voor die evaluering;

  • Evaluering wat ongeveer 2 – 6 ure duur, afhangende van die aantal toetse wat by die sessie ingesluit word;
  • Professionele verslag van kind se toetsing;
  • Terugvoersessie aan kind en ouers.

Daar is spesiale pakkette vir ingeskrewe studente van Akademia en Sol-Tech beskikbaar.

Mediesefondseise:

Die betaling vir hierdie psigometriese toetse kan van die mediese fonds teruggeëis word.