Indien jy enige aspirasies tot verdere studie na skool het, moet jyeerstens jou matriek of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) slaag. Die slaagvereistes vir NSS is:

 • ‘n Minimum van 40% in DRIE vakke (een van die vakke moet jou Huistaal vak wees).
 • ‘n Minimum van 30% in Drie ander vakke.

Jy MOET dus 40% in Afrikaans Huistaal behaal om te slaag. Voorts beteken dit dat jy net een vak mag druip om steeds te kan slaag. (minder as 30%)

Indien jy slaag, sluit dit deure tot verdere studie vir jou oop nl:

 • Hoër Sertifikaat-,
 • Diploma-,
 • Graadstudies

Graadstudies is dus die hoogste vorm van verdere studie na skool

Hoe werk toelating tot verdere studie?

Hoër Sertifikaat

Enige EEN van die volgende:

 • ‘ʼn Nasionale Seniorsertifikaat met ‘ʼn minimum van 30% in Eerste Taal, 30% in Tweede Taal 30% en 30% in 3 aangewese vakke.
 • ‘ʼn Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig, N4) met ‘ʼn minimum van 30% in 3 fundamentele vakke waarvan Eerste Taal een moet wees EN 30% in 3 beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

Diploma

Enige EEN van die volgende:

 • ‘ʼn Nasionale Seniorsertifikaat met ‘ʼn minimum van 40% in Eerste Taal, 30% in Tweede Taal 30% en 40% in 3 aangewese vakke.
 • ‘ʼn Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig, N4) met ‘ʼn minimum van 50% in 3 fundamentele vakke waarvan Eerste Taal een moet wees EN 60% in 3 beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke.
 • ‘ʼn Hoër Sertifikaat in ‘ʼn ooreenstemmende studieveld
 • ‘ʼn Gevorderde Sertifikaat in ‘ʼn ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke.

Graad

Enige EEN van die volgende:

 • ‘ʼn Nasionale Seniorsertifikaat met ‘ʼn minimum van 50% in Eerste Taal, 30% in Tweede Taal en 50% in 3 aangewese vakke.
 • ‘ʼn Nasionale Seniorsertifikaat (Beroepsgerig, N4) met ‘ʼn minimum van 60% in 3 fundamentele vakke waarvan Eerste Taal een moet wees EN 70% in 3 beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke.
 • ‘ʼn Hoër Sertifikaat in ‘ʼn ooreenstemmende studieveld
 • ‘ʼn Gevorderde Sertifikaat in ‘ʼn ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke.

ONTHOU – sonder  ten minste matriek agter jou naam is jou kanse op ‘n ordentlike werk en toekomstige inkomste uiters skraal.

DRUK DEUR EN BEHAAL JOU MATRIEK!!