Die berekening van ‘n Toelatingspuntetelling (TPT) is gebaseer op ‘n leerder se prestasie in enige SES van die 20-kredietvakke of sogenoemde “Aangewese vakke,”  deur gebruik te maak van die sewe punt-gradering skaal van die Nasionale Senior Sertifikaat.

Lewensoriëntering is ‘n 10-krediet vak, maar word UITGESLUIT vir die berekening van die TPT.

Wanneer die TPT bereken word, word alle erkende NSS-vakke, behalwe Lewensoriëntering, aanvaar.

Hierdie betrokke TPT berekening is slegs op akademiese skoolvakke van toepassing.  Vir meer besonderhede aangaande die TPT berekening van tegniese vakke, gaan gesels met jou betrokke skool se Lewensoriëntering onderwyser.

Hierdie erkende NSS-vakke (Aangewese vakke) is:

 1. Rekeningkunde
 2. Landbouwetenskap
 3. Besigheidstudies
 4. Verbruikerstudies
 5. Dramatiese Kunste
 6. Ekonomie
 7. Ingenieursgrafika en ontwerp
 8. Geografie
 9. Geskiedenis
 10. Inligtingstegnologie
 11. Tale
 12. Lewenswetenskappe
 13. Wiskunde
 14. Wiskundige geletterdheid
 15. Musiek
 16. Fisiese wetenskap
 17. Religieuse studies
 18. Visuele kunste.