Bourekenaars bereken en bestuur alle kostes wat verband hou met konstruksieprojekte.  Hulle doel is om die koste van ’n projek te minimaliseer sonder om kwaliteit in te boet.

Bourekenaars neem al die materiaal- en arbeidskoste van konstruksie- en instandhoudingsprojekte in ag en analiseer dan die koste van die projek.  Hulle stel bestellyste vir die projek op en detailleer al die betrokke materiaal vereistes.

Hulle stel kontrakte en tenderdokumente op, asook kosteberekenings vir tenders.  Hulle gee raad oor aankoopprosedures en dra opdragte aan subkontrakteurs op. hulle identifiseer , analiseer, bemiddel en reageer op risiko’s.

Hulle voer kostebeheer uit gedurende projekte om te verhoed dat die begroting oorskry word.  Hulle bepaal die waarde van voltooide werk en reël vir betaling.

Bourekenaars moet ’n breë kennisbasis hê wat materiaal- en arbeidskoste, en materiaalgebruik, en konstruksietydverband insluit.  Hulle moet verstaan hoe konstruksieprojekte verrig word.

Hulle werk hoofsaaklik op konstruksieterreine en kan klein tydelike kantore hê.  Konstruksietereine is gewoonlik vuil en raserig. Hulle moet elke aspek van ’n projek in ag neem. Hulle moet goeie kommunikeerders wees.

Werksgeleenthede sluit in poste by ingenieurs- en konstruksiemaatskappye. Hulle kan ook selfwerksaam wees.

VOORGESTELDE SKOOLVAKKE;
Wiskunde
Fisiese Wetenskappe
Besigheidstudies