Die vak Besigheidstudies deel met die kennis, vaardighede, verhoudings en waardes wat krities belangrik is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die informele en formele ekonomiese besigheidsektore. Inhoud van Besigheidstudies sluit in: Besigheidsbeginsels, teoretiese en praktiese ondervinding wat die ontwikkeling van entrepreneursvaardighede aanmoedig, asook die volhoubaarheid en ekonomiese groei van besigheids geleenthede.

Onderwerpe in Besigheidstudies is die volgende:

Besigheidsomgewing:

 • Mikro, Mark en Makro omgewings
 • Ekonomiese besigheidsektore (primêr, sekondêr en tersiêr)
 • Hedendaagse sosio-ekonomiese kwessies

Besigheids ondernemings.

 • Entrepreneurskap
 • Besigheidsgeleenthede en verwante faktore
 • Besigheidsplanne
 • Bestuur en Leierskap
 • Verskillende vorme van eienaarskap
 • Hoe om ʼn besigheid te begin.
 • Kontrakte
 • Investering: Sekuriteite en Versekering

Besigheidsrolle

 • Kreatiewe denke en probleem oplossings tegnieke
 • Self-bestuur, proffesionaliteit en etiek.
 • Stress, krisis en konflik bestuur.
 • Verhoudinge en Span prestasie.

Besigheids operasies

 • Besigheid funksies
 • Kwaliteitsbestuur

Watter beroepe kan gekies word?

Dit maak nie saak of die leerder eendag sy eie besigheid gaan bestuur of vir iemand anders gaan werk nie, die toepassing en kennis  van besigheidsbeginsels is van kardinale belang in enige entrepreneurskap en/of beroep.

 • Bankier
 • Begrotings analis
 • Bourekenaar
 • Eis-ondersoeker
 • Finansiële bestuurder
 • Hoof Uitvoerende beampte
 • Kosteberamer
 • Vlieënier en nog vele meer