Begrotingsanaliste ontwikkel, kontroleer, analiseer en konsolideer begrotings vir maatskappye.
Hulle werk saam met afdelings- of projekbestuurders om begrotings te ontwikkel. Hulle hersien ook begrotings en maak seker dat die begroting akkuraat en volledig is, en dat dit voldoen aan die maatskappyregulasies en die landswette.

Begrotingsanaliste konsolideer ook al die afdelings- en projekbegrotings in ‘n organisasie-begroting. Hulle hersien dan die organisasie-begroting as ’n geheel. Begrotingsanaliste sal ook versoeke om befondsing oorweeg. Hulle monitor ook ’n orgasisasie se besteding voortdurend om te verseker dat dit binne die begroting bly. Hulle berei begrotingsverslae voor en adviseer afdelings oor projekte en die beskikbaarheid van fondse. Begrotingsanaliste beraam ook die toekomstige finansiële behoeftes van ’n organisasie.

In groot maatskappye word die finale besluite oor begrotinsbesteding en befondsing gewoonlik deur die finansiële direkteur of die maatskappy direkteur gemaak Die begrotingsanaliste stel al die inligting vir hulle saam.
Begrotingsanaliste moet uitsonderlike finansiële en wiskundige vaardighede hê. Hulle moet instaat wees om analities te dink. Hulle moet goeie kommunikeerders wees. Hulle moet detail-georiënteerd wees en in staat wees om inligting te ontleed. Hulle moet ’n grondige kennis hê van rekeningkundige beginsels.

Werksgeleenthede sluit groot en klein maatskappye, die regering, opvoedkundige instansies, banke, asook vryskutwerk in.

VOORGESTELDE VAKKE:
Wiskunde
Rekeningkunde
Besigheidstudies