Akademia staan vir die idee van ʼn Afrikaanse universiteitswese: dat die Afrikaanse student in Afrikaans die geleentheid van eersteklas hoër opleiding en opvoeding moet kry, om daardeur ʼn bydrae in sowel die wêreld as in sy gemeenskap te lewer.

Akademia is vanjaar in sy sesde akademiese jaar en bied verskeie ten volle geakkrediteerde kwalifikasies.

Akademia maak tans gebruik van ʼn hoëtegnologie-onderrigmodel wat dosente en studente in studiesentrums landswyd in virtuele studieruimte bymekaarbring. Hierbenewens is Akademia hard aan die werk om so spoedig moontlik ʼn omvattende residensiële universiteit naas sy huidige hoëtegnologie-onderrigmodel op te rig.

Vir 2018 aanvaar Akademia inskrywings vir die volgende:

(vir meer inligting oor spesifieke kwalifikasies, klik op die naam van die kwalifikasie)

Ontwikkeling geskied tans om onder meer die volgende kwalifikasies toe te voeg:

  • BCom Rekeningkunde;
  • B-graad in Verpleging;
  • Sosiale wetenskappe toevoeging in die vorm van Filosofie, Politiek en Ekonomie (PPE); en
  • Nagraadse programme in Regte, Ekonomie, Ondernemingsbestuur en meer.

Akademia brei sy landswye voetspoor van studiesentrums uit, en het tans elf studiesentrums regoor Suid-Afrika.

Akademia as ʼn inisiatief van die Solidariteit Beweging en geakkrediteer deur die Hoëronderwyskwaliteitskomitee van die Raad op Hoër Onderwys, die statutêre liggaam wat alle hoër onderwysprogramme en -inrigtings in Suid-Afrika akkrediteer. By Akademia is plaaslike akkreditasie maar net die begin, met internasionale erkenning as mikpunt.

Vir meer inligting, besoek gerus ons website: Akademia