Afrikaanse Gesondheids Praktisyns (AGP)

Waaroor is die AGP passievol?
Ons wil Afrikaanse gesondheidspraktisyns in Suid-Afrika suksesvol maak.

– Ons bou en belê in kennis deur voortgesette professionele opleiding (VPO) van gehalte in Afrikaans aan te bied en deur Afrikaanse opleidingsinstellings te versterk.
– Ons bou ’n helpmekaar-beroepsgemeenskap bestaande uit professionele mense.
– Ons bou aan die toekoms van die gesondheidsbedryf deur die volgende geslag Afrikaanse gesondheidspraktisyns te ondersteun om toegang tot opleiding te kry.

Wat is die AGP nie?
Die AGP is nie ‘n diens-vir-vergoeding-instelling nie. Die AGP is ’n instelling waaraan gesondheidspraktisyns behoort om ’n blywende verskil in hul beroepsveld en gemeenskap te maak terwyl hulle ook in hul eie persoonlike ontwikkeling belê.

Wie moet aansluit by die AGP?
Lidmaatskap is eksklusief. Afrikaanse leiers uit alle dissiplines in die gesondheidsbedryf word uitgenooi om lede van die AGP te word. Lede mag kollegas nomineer om ook deel te word van die AGP. Jy is vandag hier omdat jy as ’n leier in die gesondheidsbedryf geag word. Word vandag deel van die AGP.

Vir enige navrae stuur epos na: agp@solidariteit.co.za