Arikel deur:  

Vir 96% van Solidariteit Helpende Hand se studieleninghouers is #feesmustfall nie die enigste uitweg nie. Ten spyte van finansiële druk en moeilike studierigtings glo hierdie suksesvolle studente dat hulle deur harde werk vir hulleself ʼn beter toekoms kan bou as wat hulle ouers gehad het.

Uit ‘n onlangse meningspeiling onder die 1 240 studente wat rentevrye studielenings by Helpende Hand ontvang het, blyk dit dat 96% van die studente nie met die #feesmustfall-veldtog saamstem nie. Selfs al is hierdie studente ook behoeftig en moes hulle lenings opneem om te studeer, glo 92% van die studente dat gratis onderwys nie haalbaar is nie.

“Hierdie studente is op die ou end die suksesvolle studente,” aldus dr Danie Brink, uitvoerende direkteur: Solidariteit Helpende Hand. “Ons ondervinding is dat ons studente uiters suksesvol is in hulle studies en dat hulle gou werk kry. Ons weet dit vir ’n feit want ons het ’n terugbetalingsyfer van 98% binne die gegewe tydperk,” sê Brink.

Die gemiddelde maandelikse inkomste van die huisgesinne van die 1 240 studente wat lenings ontvang het, is minder as R20 000 per gesin (R19 883). Hoewel die inkomste meer is as die maksimum inkomste vir aansoeke vir NSFAS-hulp, kon hierdie mense nie bekostig om hulle kinders te laat studeer nie. Hulle moet hulle wend tot privaat instansies of korttermynlenings by finansiële instellings.

Die meeste van die studente het egter erken dat hulle geen ander keuse as Helpende Hand gehad het nie. Indien hulle aansoek om ’n studielening nie goedgekeur is nie, sou hulle nie kon studeer het nie. Hierdie studente se studies gaan gepaard met ’n verskeidenheid van uitdagings. Ten spyte van die ondersteuning wat studente by Helpende Hand ontvang het, het die meeste aangedui dat finansiële druk ’n groot struikelblok was.

Studente het ook aangedui dat die werklading en moeilikheidsgraad van hulle studies baie swaar was. Dit was ook baie moeilik om hulle punte hoog te hou om sodoende hulle studielenings vir die volgende jaar te behou.

“Verder is meer as 83% van die studente van mening dat hulle finansieel beter daaraan toe sal wees na hulle kwalifikasie as wat hulle ouers was,” sê Brink. “Die studente skep dus vir hulleself ʼn toekoms ongeag die omstandighede waaruit hulle afkomstig is.”

Helpende Hand se Studiefondssentrum bied reeds sedert 2008 aan verdienstelike studente rentevrye studielenings om hulle drome te bewaarheid. Daar is al meer as R73 miljoen bestee om 4 601 studente te help om selfstandig te wees.