Inleiding:

Beskik jy oor ‘n geslaagde Tegniese Graad 11 en Graad 12 sertifikaat? Het jy Elektriese vakke sowel as Wiskunde en Wetenskap tot einde Graad 11 gehad?

Dan is jy dalk die kandidaat waarna ons by Sol-Tech Beroepopleidings Kollege soek!

Om as student vir die Elektriese ambag kursus te kwalifiseer moet jy Wiskunde (nie geletterheid nie), Fisiese Wetenskap (nie lewens nie) en Elektriese Tegnologie tot ten minste einde Graad 11 voltooi en geslaag het.

Met N2 eksterne of naskoolse studies moet jy Elektrovakteorie en Industriele Elektronika kwalifikasies he.

Studente met bewys van die vereiste kwalifikasies kan nou direk in die Werkswinkel opleidings fase opgeneem word.

Kontak ons Nou om in aanmerking te kom en jou drome te verwesenlik deur opleiding:

Michelle of Willa: 012 372 9900

Epos: [email protected]

 

Die doel van die kwalifikasie

Die elektrisiënkursus weerspieël die behoeftes van werkgewers in die huidige elektrisiteitsbedryf. Die kwalifikasie verleen aan studente toegang tot die elektrisiteitsbedryf en bied aan hulle die geleentheid om verskeie loopbaanmoontlikhede in die veld te oorweeg. Studente bekom die nodige kennis en vaardighede om geleenthede by besighede in die privaatsektor na te jaag.

Wat sal die studente leer?

Hierdie kwalifikasie sal die studente se status en beroepsgeleenthede in die elektrisiteitsbedryf verbreed. Die studente sal die geleentheid kry om by te dra tot kwaliteit en die groei van die bedryf. Die kursus se uitgebreide modules berei studente daarop voor om vakvaardighede te bemeester en ook belangrike lewensvaardighede aan te leer.

Die onderstaande is ’n beknopte weergawe van die kurrikulum:

  • Die ontwerp van serie- en parallelle stroombane
  • Die ontwerp en bedrading van verdeelborde
  • Ontwerp en bedrading van bedradingskanale
  • Die uitvoer van installasietoetse op bedradingsisteme
  • Die uitvoer van motortoetse op enkelfase- en driefase-motors
  • ʼn Kennis van motor-aansitterpanele (ster-delta, vorentoe/agtertoe, en volgorde-van-aansit van elektriese motors)
  • Programmering van “VSD”-aansitters
  • ʼn Kennis van stroom- en spanningstransformators en vragbalansering met behulp van berekeninge
  • ʼn Kennis van basiese PLC-programmering en bedrading van eenvoudige kringbane
  • ʼn Kennis van basiese elektronika en die bou van kleiner kringbane, asook soldeerwerk en foutspeuring.

Handvaardigheid is ’n uiters belangrike deurlopende deel van die kwalifikasie.

Afsluiting:

Sol-Tech is ‘n tegniese opleidingskollege en inisiatief van die Solidariteit Beweging. Die kollege bied formele opleiding in verskeie ambagte aan. Sol-Tech studente is outomaties meer aanstelbaar omdat hulle in skaars vaardighede opgelei is, en daardeur help die kollege ook om die groeiende vaardigheidskrisis in die land hok te slaan. Die kollege lei jaarliks ‘n groot aantal vakleerlinge vir die industrie op. Sol-Tech se slaagsyfer is tans 96%.

Skakel nou in by Sol-Tech Beroepopleidings Kollege – Ons verwesenlik drome deur opleiding