Artikel deur Nico Strydom

Suid-Afrika het steeds ’n ernstige tekort aan gekwalifiseerde ingenieurs want dit bly ʼn kritieke vaardigheid en omtrent alles wat ons in ons daaglikse lewens teëkom, is deur ingenieurs ontwerp.

Tipes ingenieurs

Daar is baie soorte ingenieurswese, insluitend industriële-, stelsel-, chemiese-, elektriese-, elektroniese-, rekenaars-, meganiese-, lugvaartkunde-, materiële wetenskap-, metallurgiese-, mynbou- en siviele ingenieurswese. Siviele ingenieurs, byvoorbeeld, ontwerp en hou toesig oor die konstruksie van strukture soos brûe, stadions en vervoerstelsels, terwyl meganiese ingenieurs betrokke mag wees by die ontwerp en beplanning van nuwe produkte.

Studie

Die meeste universiteite, universiteite van tegnologie en kolleges in Suid-Afrika het verskeie ingenieursprogramme in die spesifieke velde. Die kwalifikasies varieer in die jare van studie terwyl sommige ʼn praktiese element insluit. Dit is belangrik om eers te besluit watter tipe ingenieurswese jy in belangstel, waarna jy by die verskillende universiteite navraag kan doen oor die verskillende kursusse.

“Die ingenieursberoep is kritiek vir die ontwikkeling van nasionale en streeks-infrastruktuur en gevolglike ekonomiese groei. Dit is dus belangrik om stappe te neem om te verseker dat meer mense van die geleentheid voorsien word om ʼn loopbaan in ingenieurswese te volg terwyl ook gekyk word na maniere om die huidige ingenieursgraad te verbeter om te verseker dat graduandi toegerus is vir die werkplek,” het Vaughan Rimbault, HUB van die Suid-Afrikaanse Instituut van Meganiese Ingenieurswese, in ʼn onderhoud met Engineering News gesê.

Harde werk

Werner Keet (29) het sy B-graad in Meganiese Ingenieurswese by die Universiteit van Pretoria verkry. “As kind het ek altyd daarvan gehou om dinge te bou en weer uitmekaar te haal. Ek wou altyd weet hoe dinge werk en dit is waarom ek besluit het om ʼn loopbaan in ingenieurswese te volg. As jy dit geniet, is dit nie altyd werk nie.”

Volgens Keet was dit vir hom maklik om te besluit watter tipe ingenieurswese hy wou bestudeer. “Ek het besluit om te fokus om dit waarvan ek die meeste hou, naamlik fisiese meganiese stelsels en items. Ek wou leer om iets vir myself te ontwerp en te maak.”

Keet verduidelik dat dit baie belangrik is om op skool die regte vakke te kies. “Jy moet Wiskunde  sowel as Wetenskap.” Volgens Keet is dit moeilik om vir ʼn graad in ingenieurswese te studeer. “Vir die eerste keer in my lewe het ek geleer wat dit is om werklik hard te werk. As jy regtig jou graad wil voltooi en voel jy het iets bereik, moet jy gewillig wees om elke aand hard te werk en om oor naweke te werk.”