Sol-Tech se volgende opedag is op 28 Oktober 2016. Indien jy belangstel in ‘n ambag, woon dit by.

Ope dae in 2017:

  • 4 Maart 2017
  • 3 Junie 2017
  • 9 September 2017

Vir meer inligting: Sol-Tech Opedae