Mediaverklaring 2 Augustus 2017

Aros verkry volle registrasie

In wat gesien word as ‘n reuse stap in die proses om Aros as ten volle privaat Christelike Hoër Onderwys instelling in Suid Afrika en internasionaal te posisioneer, het Aros vandag sy volle registrasie dokumentasie vanaf die Departement van Hoëronderwys en Opleiding ontvang.

Enige privaat geregistreerde hoër onderwys instelling verkry eers voorwaardelike registrasie status wat slegs deur ’n proses van voldoening aan al die voorwaardes en vereistes wat deur die Raad op Hoër Onderwys (RHO / CHE) en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHET) gestel word, omgeskakel kan word na volle registrasie. Dit bied dus aan so ’n instelling onvoorwaardelike goedkeuring om geakkrediteerde grade en ander kwalifikasies aan te bied.

Volgens Dr. Morné Diedericks (Akademiese hoof by Aros), ondersteun Aros se voldoening aan hierdie minimum vereistes Aros se strategie om wêreldklas navorsing en programontwikkeling verder uit te brei.

“Aros bestuur se skakeltoer vroeër vanjaar na verskeie internasionale universiteite is juis onderneem om Aros internasionaal te meet, en ook seker te maak dat Aros die beste internasionale praktyke toepas”, aldus Diedericks.

Niclaas Roets (Uitvoerende hoof) beskou hierdie historiese gebeurtenis as ‘n belangrike geleentheid. “Die volle registrasie van Aros as volwaardige private hoër onderwys instelling bied aan Aros die geleentheid om met sy unieke opleiding model ook goedbegronde, karaktervaste vakspesialiste in onderwys en ander velde op te lei, en so die Suid-Afrikaanse gemeenskap nog beter te dien”, sê Roets.

Hierdie proses is volstoom aan die gang met twee verdere kwalifikasies in die onderwysveld wat reeds vroeër vanjaar by die Raad op Hoër Onderwys en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding ingedien is. Die Senior VVO onderwysgraad sal aan gegradueerdes van hierdie kwalifikasie toelating bied om by hoërskole vir onderwysposte vanaf graad 8 tot 12 aansoek te doen. Die Nagraadse Gevorderde Onderwys Sertifikaat (NGOS) is ‘n NQF 8 kwalifikasie wat aan reeds gegradueerdes uit ander rigtings toegang tot onderwys bied. Terugvoer oor beide kwalifikasies word vroeg in 2018 verwag.

Vir enige navrae kontak enige van die volgende twee persone:

Niclaas Roets

Uitvoerende Hoof

082 449 2414

Stephné du Toit

Mediawoordvoerder

084 587 9933